Maris Real Estate

Cenik storitev

Licencirana agencija za poslovanje z nepremičninami Maris d.o.o. Pulj, številka licence 50/2010
Cenik je sestavni del splošnih pogojev poslovanja, začne veljati dne 02.10.2007 leta.

1. KUPOPRODAJA NEPREMIČNIN

1.1 Prodaja
1.1.1. 

Plačilo za posredovanje pri prodaji nepremičnine (bremeni prodajalca) 3% + DDV (3,75%), ampak najmanj 15.000,00 kn + DDV (3,75%)

1.2. Nakup
1.2.1. Plačilo za posredovanje pri nakupu nepremičnine (bremeni kupca) 3% + DDV (3,75%), ampak najmanj 15.000,00 kn + DDV (3,75%)

2. OSTALE STORITVE

2.1. Poslovno svetovanje in sodelovanje posrednika  250,00 kn/sat
2.2 Cenitev nepremičnine s strani pooblaščenega sodnega ocenjevalca 1.500,00 kn
2.3 Stroški pridobitve Osebne identifikacijske številke (OIŠ) 500,00 kn
2.4 Storitve prepisa vseh režijskih stroškov  3.500,00 kn
2.5 Pridobitev Potrdila o namenski rabi nepremičnine* 
*Potrebno je pridobiti tudi kopijo Katastrskega načrta ne starejšega od 6 mesecev – 200,00 kn plus pristojbina in kolki.
500,00 kn
2.6 Pogoji in možnosti priključitve gradbenega zemljišča na infrastrukturo*
*Potrebno je pridobiti tudi kopijo Katastrskega načrta ne starejšega od 6 mesecev – 200,00 kn plus pristojbina in kolki.
750,00 kn po enem delu / izdanem dokumentu

3. SVETOVANJE

3.1 Svetovanje brez odhoda na teren  
3.1.1. Po telefonu, e-mailom in podobno  Ne dajemo nasvete
3.1.2. Svetujemo pri osebnem obisku v naši pisarni Brezplačno
3.2 Svetovanje z odhodom na teren glede na lokacijo naročnika  
3.2.1. Pulj in okolica (polmer 10 km od pisarne)  500,00 kn
3.2.2. Oddaljena mesta 2,50 kn/km

4. STORITVE V ZEMLJIŠNO – KNJIŽNI PISARNI (Gruntovnica)

4.1 Okrajno sodišče v Pulju*
* Zaračuna se storitev Agencije v znesku od 100,00 kn po enem delu/dokumentu/pridobljenem dokumentu plus sodna pristojbina in državni kolki.

5. STORITVE V URADU DRŽAVNE UPRAVE (Katastar)

5.1 Katastrski urad Pulj*
*Zaračuna se storitev Agencije v znesku od 200,00 kn po enem delu/ izdanem dokumentu plus pristojbina in državni kolki.

6. PRAVNA DOKUMENTACIJA – storitve agencijskega odvetnika

6.1

Izdelava Kupoprodajne pogodbe*

* Cena velja samo za izdelavo pogodbe za vpisane nepremičnine, brez kompleksne dokumantacijske pravne povezave, brez hipoteke, vpisanih sporov in aktivnih plomb.

-  V sodelovanju z agencijskim odvetnikom lahko Vam priskrbimo vse pravne storitve povezane z Vašo nepremičnino. Cena je odvisna od zahtevnosti in dolžini postopka.

3.000,00 kn
6.2 Izdelava pooblastila za zastopanje 500,00 kn
6.3 Izjava o istovetnosti 500,00 kn

7. PRILAGODITVE

7.1 V sodelovanju z našimi partnerji z dolgoletnimi izkušnjami lahko organiziramo prenovo Vaše novo kupljene ali obstoječe nepremičnine po načelu “ključ v roke” - cena na zahtevo*
*Cena je odvisna o območju, kompleksnosti prilagoditve itd. Za več podrobnosti se obrnete na nas.

8. MARKETING NEPREMIČNIN

8.1 Izdelava promocijskega videa nepremičnine (do 2 minuti) 3.500,00 kn
8.2 Panoramsko snemanje nepremičnine s helikopterjem (Drone) - do 10 obdelanih fotografij  1.500,00 kn
8.3 Profesionalno fotografiranje nepremičnine in obdelava fotografij- do 10 fotografij 2.000,00 kn
8.4 Izdelava 3D zaslona (zunanjega ali notranjega dela)
- Druge makretinške storitve oglaševanja, prezentacija nepremičnin, izdelava promotivnega materijala in podobno se lahko dogovorio ločeno odvisno o velikosti in kompleksnosti dela – cena na zahtevo.
4€ /m2

9. GRADBA

9.1 Opravljamo storitve: zastopanja, upravljanje in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj s strani pristojnih organov: Občine, Katastra, Vodne oskrbe, Herculanee, Elektroistre, Telekomunikacije in drugih javnih podjetij za pridobitev  Gradbenega dovoljenja.  
9.2 Pridobitev potrebnih dovoljenj za gradbo družinske hiše* 
*Velja samo za Pulj in okolico, če je pa nepremičnina oddaljena zaračuna se 2,50 kn/ km vsaki odhod na teren.
6.000,00 kn
9.3 Upravljanje, nadzor in izvajanje priključitve na komunalno infrastrukturo objekta (komunikacija in odhod na teren s predstavniki komunalnih podjetij)  18.000,00 kn

Cena ne vključuje stroške overitve Pooblastila in mogočih prevodov dokumentov.

Na vse storitve iz cenika zaračuna se posebej še DDV (25 %).