Opis nekretnine

Legalizacija nekretnina

Ne isplati se čekati. Legalizirajte svoje nekretnine sada!

O tome već pjevaju i ptice na grani - bespravno izgrađene nekretnine u Hrvatskoj, a ima ih velik broj, mogu se legalizirati. No, ne sve. Nezakonito izgrađena zgrada koja se - prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objavljenom u Narodnim novinama broj 86. od 27. srpnja 2012. - može ozakoniti jest nova zgrada sagrađena nakon 15. veljače 1968. ili preinaka postojeće izvedena do 21. lipnja 2011. bez akta za gradnju.

Proces legalizacije bespravno podignutih objekata podrazumijeva ishođenje prikladnih pravnih akata kojima se potonji usklađuju sa zakonima. A da biste postupili u skladu sa zakonom, prije svega trebali biste kontaktirati geodetski i(li) arhitektonski ured.

Prvi korak u tom procesu starta provjerom statusa legalnosti nekretnine. Naime, ovlaštena osoba provjerit će na licu mjesta je li vaša nekretnina izgrađena u skladu s izdanom dozvolom za građenje i projektnom dokumentacijom na osnovi koje je dobivena. Zatim se određuje kategorija objekta (pomoćni objekti do 50 m2, do 100 m2, do 400 m2 i iznad 400 m2) i utvrđuje postoje li odstupanja. U slučaju da su evidentirana bilo kakva odstupanja, planira se idući korak u skladu s procesom legalizacije. Naposljetku, izrađuju se hodogram aktivnosti i troškovnik radova.
Proces legalizacije podrazumijeva nekoliko jednostavnih, ali ključnih koraka. Prvi je snimka izvedenog stanja. Za taj je posao zadužen ovlašteni projektant (inženjer građevine ili arhitekt), a koštat će vas između 2,5 i 10 eura po kvadratu bruto razvijene površine objekta koji se legalizira.

Cijena će varirati ovisno o broju objekata i kompleksnosti građevine.

Drugi je korak geodetska snimka. U slučaju da je objekt već ucrtan u katastarski plan, potonja nije potrebna. Dovoljna je kopija spomenutog dokumenta. Ovisno o lokaciji, izrada snimke koštat će vas od 2.500 do 5.000 kuna. Projektna dokumentacija i geodetske usluge plaćaju se u dvije rate - prva po potpisivanju ugovora i premjeravanju objekata i parcele, a druga nakon izrađene dokumentacije.

Da biste ishodili rješenje o izvedenom stanju, koje će omogućiti da se objekt uvede u katastar, potrebno je platiti upravnu pristojbu i taksu. I u ovom slučaju cijene variraju, ovisno o općini/gradu, a kreću se oko stotinjak kuna. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju predat ćete Odjelu za graditeljstvo lokalne ili regionalne samouprave.

Posjedujete li nelegalnu nekretninu - nezakonito su izgrađeni stambena zgrada ili novosagrađeni kat kuće, nadograđeni apartmani ili garaža, kao i novosagrađena kuća - imajte na umu da se zahtjev za legalizaciju podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013., a prema riječima resorne ministrice Ane Mrak Taritaš, taj se rok neće prolungirati.
S obzirom na to da se vrijeme pristupanja Europskoj uniji bliži, Vlada je bila primorana donijeti zakon kojim se omogućuje legalizacija bespravno izgrađenih objekata, te je datum pristupanja Uniji - 1. srpnja 2013., krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju.

Još nekoliko korisnih informacija

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade kreće se od 500 do desetak tisuća kuna, ovisno o lokaciji, veličini i namjeni nekretnine. Za iznose veće od 1.500 kuna kazna se može platiti u obrocima, a za iznose više od 1.500 kuna podmirene u gotovini dobit ćete 25 posto popusta!
Naknada za vodni doprinos varira ovisno o namjeni objekta. Komu¬nalni i vodni doprinos plaćaju se nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju, a obročno plaćanje moguće je uz poček od godinu dana. Visinu naknade komunalnog doprinosa donose jedinice lokalne samouprave, računa se po kubičnom metru, a u mjestima uz obalu iznosi 180 kuna ili više. Cijena ovisi i o volumenu objekta, njegovoj lokaciji i namjeni. Komunalni doprinos možete plaćati u obrocima uz poček od godinu dana.

Dakle, troškovi koji vas čekaju u postupku legalizacije ovise o mnogočemu, a dijele se u dvije skupine - oni koje ćete platiti za izradu projekta kako biste počeli legalizaciju (geodetska snimka, arhitektonska snimka i izjava o stabilnosti objekta za kuće veće od 400 četvornih metara) te državne naknade (za zadržavanje zgrade (kazna) te komunalni i vodni doprinos).

A koje su prednosti legalizacije?

Budući da građevine bez odgovarajuće dokumentacije država može srušiti, legalizacija je najbolje rješenje. I nemojte zanemariti još jednu važnu činjenicu - jednom kada prikupite neophodnu dokumentaciju, ona podiže vrijednost vaše nekretnine! A to znači da ćete za vašu nekretninu postići znantno višu cijenu ukoliko se odlučite na prodaju.
Na legalnu nekretninu može se podignuti i hipotekarni kredit te se ona, primjerice, može koristiti u poslovne svrhe, a tko kaže da jednog dana za takvu građevinu nećete dobiti i sredstva iz europskih fondova za ugradnju solarnih panela, iznajmljivanje itd.
Nemojte smetnuti s uma da nekretnine u Hrvatskoj, posebice u Istri, legalizacijom postaju još vrednije i zanimljivije na europskom tržištu.

Što riskirate ako ne legalizirate vaše nekretnine?

U slučaju da se oglušite o zakon, Građevinska inspekcija pristupit će prisilnom uklanjanju nezakonitih objekata za koje nije podnesen zahtjev za ozakonjenje. Također, ako niste legalizirali svoju nekretninu na vrijeme, nećete je moći prodati, a još važnije - vaši je potomci neće moći naslijediti!
Vlasnicima nezakonito izgrađenih nekretnina savjetujemo da što prije pokrenu postupak legalizacije da bi na vrijeme prikupili neophodnu dokumentaciju i izbjegli povećanje cijene troškova u tom procesu.
Stoga, ne čekajte! Da biste izbjegli eventualne sankcije kao posljedicu nelegalizacije vaših nekretnina, obratite se nama. U agenciji Maris nekretnine, uz pomoć naših suradnika arhitekata i geodeta, nudimo potpunu uslugu na jednom mjestu bilo da je riječ o legalizaciji bespravno izgrađenih kuća, stanova ili poslovnih prostora!
Jamčimo vam da ćete na taj način uštedjeti dragocjeno vrijeme i novac. Dok obavljate vaše svakodnevne obveze, naš će specijalizirani tim za vas provjeriti legalnost vaše nekretnine, te će se, ovisno o potrebama, pobrinuti za geodetsku i arhitektonsku snimku, kao i za dokaz o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti (za nekretnine veće od 400 m2).

Nemojte čekati i gubiti dragocjeno vrijeme. Pokrenite postupak legalizacije vaših nekretnina!

Direktor
Aljoša Vučetić