Opis nekretnine

Novosti

05/11/2016

Važnost lokacijske informacije

Prvi korak prije kupnje građevinskog zemljišta svakako je da zatražite Lokacijsku informaciju od nadležnog Ureda za prostorno planiranje na čijem se području nalazi zemljište.
     Sadržaj Lokacijske informacije propisan je Zakonom o prostornom uređenju. On vas upoznaje s namjenom prostora, da li se smije i što se smije graditi, pod kojim uvjetima, te koji je prostorni plan trenutno na snazi za građevinsko zemljište koje vas interesira. Iz prakse je poznato da se zemljište kupovalo uglavnom na osnovu  "Uvjerenja o namjeni zemljišta" što je vidljivo i iza samog naziva, da nije nikako isti dokument i da ta dva dokumenta nemaju istu važnost i informacije.
   
    Uvjerenje o namjeni zemljišta sadrži samo informaciju koja je namjena zemljišta, ali i ne ostale bitne informacije. Tako se znalo dogoditi da su kupci kupili građevinsko zemljište za koje se kasnije ispostavilo da je prije ishođenja Građevinske dozvole bilo potrebno čekati izradu Urbanističkog plan uređenja (UPU), tj. rješavanje prilaznih pristupa (cesta) i bili su primorani čekati godinama dok se ti planovi ne izrade. Ukratko, našli su se u situaciji da imaju građevinsko zemljište, a ne mogu graditi na njemu. Iz tog razloga prije kupnje potrebno je pribaviti Lokacijsku inforamciju da saznate sve opće i bitne informacijama koje vam mogu biti korisne kako bi znali na što treba obratiti pozornost u planiranju i projektiranju. 
    Lokacijska informacija zbog svog upućenog sadržaja često vam nije dovoljna kako bi saznali da na čestici možemo projektirati i graditi upravo ono što želite. Iako Vam Lokacijska informacija postavlja poprilično jednostavne uvjete i kada se čini da ste veličinom zemljišta znatno iznad propisanih minimuma, da imate osiguran pristupni put i sve ostalo što je potrebno za gradnju, može se lako dogoditi da vam se nametne niz drugih prepreka koje će poremetiti vaše planove.
Nadalje, važan je i sam oblik zemljišta. Loš oblik i orijentacija zemljišta negativno će utjecati na željenu kvadraturu buduće kuće, njezin oblik, raspored i funkcionalnost.  U ekstremnim slučajevima može se dogoditi da ne možete uopće izgraditi što ste si zamislili. Udaljenost od granica (međa), broj i smještaj parkirnih mjesta, postotak zelenila, broj etaža samo su neki od glavnih i osnovnih  uvjeta koje bi trebalo uvažiti u samom projektiranju. 
    Samostojeće, polu ugrađene i ugrađene kuće, sve one imaju svoje parametre i udaljenosti koje su propisane Prostornim planom. Zato Vam savjetujem da angažirate arhitekte za kompletnu kvalitetnu analizu prije početka gradnje, tj. kupnje zemljišta, da saznate što je moguće u konačnici izgraditi na vašem budućem zemljištu. Sama analiza ne košta puno, a može donijeti iznimnu korist. 
    I da istaknemo još jednom, Lokacijsku informaciju izdaje nadležni Uredu za prostorno planiranje na čijem se području nalazi zemljište. Uz zahtjev se prilaže Izvod iz katastarskog plana, odnosno njegova preslika i 40 kuna biljega. Na temelju Lokacijske informacije ne možete pristupiti provedbi zahvata u prostoru (tj. izgradnju) niti izradi projekata propisanih posebnim zakonom.

No, Lokacijska informacija je svakako nužna, ali samo za opće informacije.

Aljoša Vučetić

Privitci

1. Zahtijev za izdavanje lokacijske inforamcije 2. Primjer lokacijske informacije